Hotline: 0937980003

    07-11-2017     Admin     aware what isThiết kế chân dung khách hàng (Buyer Persona) bằng cách xây dựng hệ thống câi hỏi xung quanh họ một cách cụ thể

Demographics | Nhân khẩu học
 • Họ và tên: Nguyễn Văn A
 • Giới tính: Nam
 • Hôn nhân: đã kết hôn
 • Thu nhập trung bình: 20tr
 • Độ tuổi: 24-60
 • Con cái: có
 • Sinh sống tại: thành thị
Educational | Học vấn
 • Trình độ: đại học
 • Chuyên ngành: QTKD, Management
 • Địa điểm: TPHCM
Interests & LifeStyle | Sở thích và lối sống
 • Sở thích chung: thể thao, công nghệ
 • Lối sống: sạch, xanh
Career Path | Định hướng sự nghiệp
 • Mong muốn: trở thành manager công ty 100 người trong 3 năm tới
Company | Công ty
 • Ngành nghề: kinh doanh dịch vụ, bán lẻ, sản xuất tiêu dùng...
 • Company size: 10-50 nhân viên
 • Revenue: 500tr-1 tỉ/năm
 • Role: CEO, Giám Đốc Kinh Doanh, Tp.Kinh doanh, Marketing
 • Report to/ báo cáo cho ai : CEO
Challenges | Thách thức
 • Top 3-5 thách thức của họ?
 • Top 3-5 nỗi sợ họ phải vượt qua?
Toolset | Bộ câu hỏi
 • What is the buyer’s role in the company?
 • What type of company does the buyer work for?
 • What level of education has the buyer achieved?
 • What does the buyer like to do for fun?
 • What is the buyer’s gender?
 • What is the buyer’s age?
 • What is the buyer’s household income?
 • Who lives with the buyer at home?
 • Does the buyer live in an urban, suburban or rural environment?
 • How does the buyer spend his/her day?
 • What does the buyer read for fun?
 • How tech savvy is the buyer?
 • Which social networks does the buyer prefer?
 • What are the buyer’s biggest challenges at work?
 • How does the buyer define success in the workplace?
 • What are the buyer’s career goals?
 • What are the buyer’s biggest fears?
 • What are the buyer’s most common objections?
 • How can you help solve the buyer’s challenges?
 • How does the buyer prefer to communicate?

Hãy bắt đầu sở hữu 1 landing page để tiến hành Digital Marketing, bạn cần một nhà tư vấn nghiêm túc về Digital marketing và trải nghiệm bẳng các chương trình miễn phí

Free Chat để hỏi thêmHãy chia sẻ nếu bạn thấy ai đó cần đọcBài mới