Hotline: 0937980003

Marketing Automation Secrets.

Cùng bạn giải mã Digital Marketing Automation


    05-02-2018     Admin     marketing b2b

tu dong hoa phong marketing

Top funnel - Branding

Top Funnel dùng để quảng bá nhận diện thương hiệu

  1. Paid Media: Chiến dịch thương hiệu thường dùng quảng cáo trả tiền để tiếp cận số đông để phân khúc khách hàng
  2. Educate marketing: Chiến dịch quảng bá các nội dung, bao gồm: emails, ads display hướng về 1 land...

Đọc tiếp...